Καρμίρης Θέμης

Καρμίρης Θέμης

services image holder

Καρμίρης Θέμης

Συνεργάτης στο οφθαλμολογικό τμήμα παίδων και ενηλίκων.

Ο Dr Καρμίρης Ευθύμιος, Επιμελητής της Οφθαλμολογικής Κλινικής του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, είναι υπεύθυνος στο Τμήμα Γλαυκώματος του Νοσοκομείου με 4 χρόνια μετεκπαίδευση σε Νοσοκομεία της Αγγλίας (Moorfierds Eye Hospital , UK , καθώς και Clinical Cornea & External Diseases Fellowship. Newcastle University Eye Hospital, UK).